Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Daten wurden zuletzt aktualisiert unbekannt
Metadaten zuletzt aktualisiert 19. April 2024
Erstellt unbekannt
Format unbekannt
Lizenz Andere geschlossene Lizenz
Erstelltvor 3 Monaten
Issued2021-07-06T14:51:15+02:00
Modified2021-07-06T14:51:15+02:00
Urihttps://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/c2a76bde-a89f-48b9-808f-0b9e15b4cb35
Access urlhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/c2a76bde-a89f-48b9-808f-0b9e15b4cb35
Distribution refhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/c2a76bde-a89f-48b9-808f-0b9e15b4cb35
Documentation["https://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/c2a76bde-a89f-48b9-808f-0b9e15b4cb35"]
Id9e5c2f2c-d530-4a15-96ac-73ed902afc2d
Licensehttp://dcat-ap.de/def/licenses/other-closed
License infosAndere geschlossene Lizenz;unbekannt
Package id37ba47e2-b3d1-46d7-8a62-67536b410be9
Position4
Stateactive