Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Daten wurden zuletzt aktualisiert unbekannt
Metadaten zuletzt aktualisiert 19. April 2024
Erstellt unbekannt
Format HTML
Lizenz Andere geschlossene Lizenz
Erstelltvor 3 Monaten
Issued2021-07-06T16:00:06+02:00
Modified2021-07-20T09:10:10+02:00
Urihttps://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/d1011505-5a18-4689-9529-d1fbf027f621
Access urlhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/d1011505-5a18-4689-9529-d1fbf027f621
Distribution refhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/d1011505-5a18-4689-9529-d1fbf027f621
Documentation["https://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/d1011505-5a18-4689-9529-d1fbf027f621"]
Ide1766c50-0640-468d-a4d9-a2a1b1137b26
Licensehttp://dcat-ap.de/def/licenses/other-closed
License infosAndere geschlossene Lizenz;unbekannt
Package id37ba47e2-b3d1-46d7-8a62-67536b410be9
Position2
Stateactive