Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Daten wurden zuletzt aktualisiert unbekannt
Metadaten zuletzt aktualisiert 19. April 2024
Erstellt unbekannt
Format unbekannt
Lizenz Andere geschlossene Lizenz
Erstelltvor 3 Monaten
Issued2021-07-06T12:16:54+02:00
Modified2021-07-20T09:08:51+02:00
Urihttps://open-data.bielefeld.de/dataset/5bc61b8f-cf4f-4ac3-af3a-aff359670ca4/resource/3702e029-a211-418e-a055-39f44e40375e
Access urlhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/5bc61b8f-cf4f-4ac3-af3a-aff359670ca4/resource/3702e029-a211-418e-a055-39f44e40375e
Distribution refhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/5bc61b8f-cf4f-4ac3-af3a-aff359670ca4/resource/3702e029-a211-418e-a055-39f44e40375e
Documentation["https://open-data.bielefeld.de/dataset/5bc61b8f-cf4f-4ac3-af3a-aff359670ca4/resource/3702e029-a211-418e-a055-39f44e40375e"]
Idb0f6552e-e6c0-4903-9b48-4ab2b893f9b0
Licensehttp://dcat-ap.de/def/licenses/other-closed
License infosAndere geschlossene Lizenz;unbekannt
Package idfc77bcdf-49b2-4557-bb31-dc1d124d2cef
Position2
Stateactive